Beeldvormers in hart en nieren. Dus zoeken wij altijd eerst naar de werkelijke identiteit die is verankerd of verborgen in de wortels van onze opdrachtgever. In de mensen die er werken. In de geschiedenis en de verhalen.
Die identiteit is het vertrekpunt voor alles wat wij doen. De absolute basis voor beeldvorming. En alles wat daaruit voortvloeit.