Skip to main content

Donderdag 15 december stemde de gemeente Haarlem in met een voorstel om 1.3 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de bouw van een beweegbare fietsbrug over de Industriehaven in de Waarderpolder. Daarmee lijkt gaat de brug er echt te komen, na jaren van overleggen, afspraken maken en voorbereiden. Het ‘Ja’ van de gemeente Haarlem was alles dat nog ontbrak.

De brug wordt de verbindende schakel voor fietsers tussen het centrum en het Figeeterrein. Eigenaren op het Figeeterrein, het ministerie van I&M en het programma Beter Benutten van de rijksoverheid, betalen ook mee aan de brug.

De planning is dat de brug begin 2018 klaar is.