Skip to main content
TOEKOMST

Nieuwe ontwikkelingen op de Nieuwe Energie

By 16 september 2017november 8th, 2017No Comments
14 September stond de stand van zaken rondom de Nieuwe Energie op de agenda van de Commissie Ontwikkeling. Na jaren van nietsdoen lijkt er beweging te komen in dit hoofdpijndossier. Ontwikkelaar Lingotto, bekend van de A’dam Toren (oude Shell-toren), staat op het punt om het terrein van Haarlem Energy BV over te nemen. Dit is wat GroenLinks betreft goed nieuws. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat de historische gebouwen op dit terrein, die zo ongeveer onder onze ogen aan het afbrokkelen zijn, zo snel mogelijk geconserveerd maar ook gerestaureerd gaan worden.

Deze wens werd breed gedragen binnen de commissie en ook de wethouder beaamde dat hier harde afspraken over zullen worden gemaakt.

Tevens heeft GroenLinks hierbij aangekaart hoe belangrijk het is dat huidige huurders op de plek kunnen blijven (oa Nieuwe Vide & de Lichtfabriek). Dit zorgt voor levendigheid op het terrein en volgens ons kunnen de huidige partijen goed invulling geven aan de ‘culturele bedrijvigheid’ die Lingotto hier in de toekomst voor ogen heeft. We hebben dan ook aan het college voorgesteld om Gather en Lingotto met elkaar in contact te brengen. Gather is wat ons betreft van toegevoegde waarde voor de stad en zou op de Nieuwe Energie mooi z’n plek kunnen vinden.

Een punt waarbij wij afwijken van het voorgenomen besluit is het vaak terugkerende onderwerp ‘ woningbouw’. Wat ons betreft kan op dit terrein best woningbouw gerealiseerd worden in de toekomst. We zaten dan te denken aan bijvoorbeeld kunstenaars- of studentenwoningen. Met name voor die laatste categorie zal vraag gaan ontstaan wanneer de Koepel als University College in gebruik zal worden genomen. Immers de helft van de studenten zal op de campus een appartement krijgen maar voor de andere helft is zo’n studentenwoning op het Nieuwe Energie terrein een mooi alternatief.

Deze woningbouw zou dan wat ons betreft plaats kunnen vinden op de twee, nog door de gemeente te verkopen, kavels. Hier leek overigens een meerderheid voor te zijn binnen de commissie.

Tot slot, de relatie met de buurt. Dit lijkt ons gewoon ontzettend handig voor Lingotto. Investeer in een goede relatie met de buurtbewoners en wijkraad. Deze mensen zijn zwaar teleurgesteld geraakt de afgelopen jarenen het is niet meer dan logisch en verstandig hen te betrekken bij de nieuwe ontwikkelingen.

In de komende weken moet duidelijk worden of de verkoop van het terrein aan Lingotto definitief doorgaat, dan zal de commissie zich begin 2018 buigen over de definitieve afspraken omtrent deze ontwikkelingen.

Mooie ontwikkelingen dus die GroenLinks nauwlettend in de gaten zal houden.

Robbert Berkhout